جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
1
گروه مهندسی منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اقلید در سال 1392 شمسی پایه گذاری شده است. این دانشکده شامل گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری شهری می باشد که در حال حاضر فقط در مقطع تحصیلی کارشناسی و در دوره روزانه مبادرت به پذیرش دانشجو در سطوح داخلی می نماید.
محتوای این قسمت در حال به روز رسانی می باشد.......
دی ان ان