جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
اماکن مذهبی و زیارتی
امامزاده عبدالرحمن واقع در اقلید فرزند امام حسن مجتبی

بقعه متبرکه امام زاده در مرکز شهر ودرکنار کوه حوض دختر گبر قراردارد.بقعه این امام زاده دارای دو گلدسته وگنبد است که درشبستان وصحن جلوی آن گلزارشهدای اقلید قراردارد .ودرانتهای شرقی آن مرقدامام زاده عبدالرحمن (ع) قراردارد .ضریح این امام زاده باقلم کاریهای زیبا مزین شده است.۲- امامزاده زبیده خاتون واقع در اقلید از فرزندان امام محمد باقر

۳- امامزاده زینب خاتون خواهر امامزاده زبیده خاتون واقع در اقلید از دختران امام محمد باقر

۴- امامزاده سید محمد واقع در روستای کافتر فرزند حضرت ابوالفضل

بقعه متبرک این امام زاده در فاصله 79 کیلومتری جنوب شرقی اقلید درنزدیکی دریاچه کافترواقع شده است .امام زاده سیدمحمد ازنوادگان حضرت علی (ع)است .اطراف این امام زاده درختان فراوان وچشمه سارهایی وجود دارد که طراوت خاصی به منطقه داده است.۵- امامزاده اسماعیل واقع در روستای امامزاده اسماعیل از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام

۶- امامزاده اسدالله واقع در شولان از نوادگان ائمه

۷- امامزاده زید علی واقع در روستای محمد آباد از نوادگان امام موسی کاظم۸- امامزاده ابراهیم واقع در خنجشت از نوادگان امام موسی کاظم

۹- امامزاده جعفر واقع در روستای بازبچه از نوادگان ائمه

۱۰- امامزاده شاه نجف واقع در روستای جدول نو از نوادگان ائمه

۱۱- امامزاده شاهزاده ابراهیم واقع در حسن آباد از نوادگان ائمه

۱۲- امامزاده شمس الدین محمد واقع در دژکرد فرزند امام موسی کاظم

۱۳- امامزاده عباس علی واقع در کوشک زر از نوادگان ائمه

بقعه های زیر مورد توجه مردم است

۱- بقعه سید ابوالحسن اقلید

۲- بقعه پیر محمود اقلید

۳- بقعه سید محمد قلعه سید محمد اقلید

۴- بقعه بابا شیخ احمد روستای بابا شیخ احمد

۵- بقعه شاه غیب در روستای آسپاس
دی ان ان