یکشنبه ، 30 شهریور ، 1399
امور رفاه دانشجویی
     
 
 وام دانشجویی

 

جهت ثبت نام وام دانشجویی  به لینک های دانلود زیر مراجعه نموده و بعد از مطالعه دقیق آیین نامه صندوق رفاه و با در دست داشتن فرم مربوط به وام، جهت تحویل، به آقای میری مراجعه نمایید.

مدارک مورد نیاز: 

  • کپی شناسنامه
  •  کپی کارت ملی
  •  کپی کارت دانشجویی
  •   کپی مربوط به وام درخواست

توجه:   دانشجویان ترم اول نیازی به تعهد محضری ندارند

 

 دانلود تعهد نامه محضری
 دانلود فرم وام روزانه
 دانلود فرم وام تحصیلی روزانه
 دانلود فرم وام حج عمره
 دانلود وام شهریه نوبت دوم
 دانلود فرم وام ضروری روزانه
 دانلود وام ضروری شبانه
 دانلود فرم ودیعه مسکن متاهلی
 دانلود فرم مشخصات دانشجویان روزانه
 آیین نامه صندوق رفاه دانشجویی
   

 

 


 
     
دی ان ان