یکشنبه ، 30 شهریور ، 1399
ثبت نام دانشجویان جدید الورود
     
 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالوروود:

1- درخواست تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و متوسطه از دفاتر خدمات پستی و ارائه رسید آن به مسئولین ثبت نام دانشگاه.

2- اصل شناسنامه و فتوکپی کلیه صفحات.

3- اصل کارت ملی و فتوکپی.

4- گواهی قبولی دوره متوسطه و فتوکپی آن.

5-ریز نمرات دوره متوسطه و فتوکپی.

6- گواهی قبولی دوره پیش دانشگاهی و فتوکپی آن.

7-ریزنمرات دوره پیش دانشگاهی و فتوکپی آن.

8- عکس 3*4 پشت نویسی شده 6 قطعه.

9- واریز مبلغ ۸۸0،000 ریال به شماره حساب  2172013032009 به نام مرکز آموزش عالی اقلید نزد بانک ملی، و تحویل فیش بانکی به مسئول ثبت نام.

10- دانلود و تکمیل فرم های ثبت نام از طریق لینک های زیر و تحویل به مسئولین، در روز  ثبت نام.

11- دانلود فرم درخواست معافیت تحصیلی از جدول زیر یا تحویل کارت پایان خدمت ویژه دانشجویان پسر.

12- تکمیل کارنامه های سلامت روان و سلامت جسم از طریق لینک های زیر:

لینک ثبت نام کارنامه سلامت جسم

لینک ثبت نام کارنامه سلامت روان

بعد از تکمیل کارنامه ثبت نام جسم و روان جهت ثبت نام حضوری از صفحه تاییدیه نهایی پرینت حاصل شود.

فرم های ثبت نام را از لینک های زیر دانلود کنید:

دانلود فرم 1
دانلود فرم 2
دانلود فرم 4
دانلود فرم 5
 دانلود فرم 7
دانلود فرم 14 و 15
دانلود فرم 24
دانلود فرم 29
دانلود  فرم تعهد نامه انضباطی
دانلود فرم تعهدنامه انتخاب واحد
دانلود فرم درخواست ثبت نام
دانلود فرم درخواست معافیت تحصیلی

 

 
     
دی ان ان