پنجشنبه ، 23 مرداد ، 1399
جستجوی خبر
اخبار

(آرشیو ماه فروردین 1395)

اردوی امامزاده سیدمحمد ویژه دانشجویان پسر

اردوی امامزاده سیدمحمد ویژه دانشجویان پسر

دوشنبه ,30 فروردین 1395 15:56
شرکت در  اردو جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر به صورت رایگان می باشد        

تعیین سمت کارشناس آموزش و کارشناس فرهنگی دانشگاه

شنبه ,21 فروردین 1395 07:56
در احکامی  از سوی جناب آقای دکتر رنجبر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه سمت آقای حسینی به کارشناس امور فرهنگی و آقای مومنی به کارشناس ام...
دی ان ان