شنبه ، 4 بهمن ، 1399
جستجوی خبر
اخبار
کد خبر: 2713   |  دفعات بازدید : 346   |  نظرات : 0 RSS comment feed   |   نسخه چاپی   |   ارسال به دوستان  

قدردانی و تکریم وزیر محترم علوم از مجموعه دانشگاه

12 مهر, 1399

سلا ٌم علیکم،

دوران دشوار پیـدایش و همه گیري بیماري کووید19که از اسـفند سال گذشـته و مقارن با شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398آغاز شده و توفان آن آموزش عالی کشور ما را همچون بقیـۀ نظام‌هاي آموزش عالی جهان درنوردیده، تجربۀ تازه و چالش پیچیده‌اي است که مسـتلزم حفظ آمادگی و اتخاذ تصـمیمات مدبرانه در تمامی ارکان دانشگاهی است. دستاورد ما در مقابله با همه‌گیري این بیماري در کنار اهتمام به حفظ چرخـۀ حیات و فعالیت دانشـگاهی، مصداق مبارزه در دو جبهه بود که به لطف الهی و با معاضدت و همت بلند جامعۀ دانشـگاهی موجب فخر و مباهـات نظـام آموزش عـالی کشور شـده است. از نگاه اینجانب و همکارانم در وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، دسـتاوردهاي ارزشـمند نمیسال گذشـته و برگزاري موفق کنکور سراسـري حاصـل برنـامه‌ریزي و تصـمیم‌گیري‌هـاي به‌موقع و اقـدام‌هـا و پشتیبانی‌هاي متنـاسب بوده است که آثـار پربرکت حضور تـک‌تـک مـدیران، اعضـاي محترم هیئت علمی و کارکنان پرتلاش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در جاي‌جاي آن هویدا و محرز است.

وظیفـۀ خود میدانم از نقش بی‌بدیل و ممتاز اعضاي محترم هیئت علمی و کارکنان سـخت‌کوش، به دلیل همکاري با مدیران و همراهی با تصـمیماتی که در سـطح وزارت یا در سطح دانشـگاه‌ها در پی مـدیریت شـرایط بحران اتخاذ شد، قدردانی و تشـکر کنم. در سـمت یک عضو هیئت علمی، به این حقیقت آگـاهم که همکـاران ارجمنـدمان براي حصول اطمینـان از یادگیري و آموزش دانشـجویان و دستیابی به تکمیل و اتمام طرح‌هاي پژوهش و فناوري در سخت‌ترین شـرایط، به رغم دشواري‌هاي ناشی از بیماري که خود و خانوادهشان با آن مواجه بودنـد، با تقبل مسـئولیت‌هاي جدیـد ماننـد تولید محتواي الکترونیکی یا یادگیري روش‌هاي اثربخش برگزاري کلاس‌هاي درس به شکل مجازي و ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و رفع نگرانی از خـانواده‌هـاي آن‌ها، از هیـچ کوششـی براي اسـتمرار فعالیت هاي آموزشـی دریغ نکردنـد. امیـدوارم و انتظار دارم با تمهیـداتی که از سوي شـما اندیشـیده شده است در سال تحصیلی 1400-1399نیز، که به احتمـال زیـاد التزام به مقابله با همه‌گیري بیماري مانع از برگشت دانشـگاهها به شـرایط عادي خواهـد شـد، شاهد ادامۀ کوشـش‌هاي اثربخش و بهبود در روند اصـلاحات و عادات تغییریافته در دانشگاه‌ها با تأکید بر حفظ و ارتقاي کیفیت آموزش و پژوهش باشیم.

مسـتدعی است مراتب قـدردانی و تکریم اینجـانب را به بهـترین شـیوه‌اي که خـود صـلاح می‌دانیـد به اعضاي محترم هیئت علمی، مدیران دلسوز و کارکنان عزیزي که در این شـرایط دشوار، بی‌ادعـا و ایثـارگرانه در خـدمت به نظـام آموزش عالی کشور عزم خود را جزمتر و همت بلنـد خود را متعالی‌تر داشـتند اعلام فرماییـد. از خداوند یکتا براي شـما و تمامی این عزیزان سلامتی، عزت و دوام توفیقات را مسئلت دارم.

 

منصورغلامی
وزیر علوم،تحقیقات و فناوري
گروه : روابط عمومی  |   امتیاز : Article Rating|  
امتیاز دهی
نظرات
در حال حاظر نظری وجود ندارد. اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

دی ان ان