یکشنبه ، 30 شهریور ، 1399
تاریخچه دانشگاه
     

مرکز آموزش عالي اقليد در تاريخ 12/8/1386 توسط شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصويب و پس از ابلاغ، در بهمن ماه سال 90 کار خود را با پذيرش دانشجو در رشته مهندسي برق گرايش کنترل در مقطع کارشناسي آغاز نموده و اکنون نيز همانند گذشته اميد آن است که اين مرکز بتواند در سايه توجهات حضرت ولي­عصر (عج اللـه تعالي فرجه الشريف) و مساعدت­ها و راهنمائي­هاي مسئولين محترم، رسالت خويش را به نحو احسن به انجام رسانده و در راستاي اهداف متعالي دولت جمهوري اسلامي ايران در توسعه آموزش عالي کشور ايفاي نقش نمايد.

مرکز آموزش عالي اقليد به عنوان يک نهاد آموزش عالي در حوزه هاي آموزش در سطح ملي و پژوهش فناوري و کارآفريني در سطح منطقه جنوب کشور در زمينه‌هاي علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه، فناوري هاي نوين  فعاليت دارد. اين مرکز در حال حاضر با جمعيت دانشجويي بالغ بر 540 نفر داراي 3 دانشکده و 8 رشته تحصيلي مي‌باشد. تعداد اعضاي هيات علمي اين مرکز نيز 3 نفر مي‌باشد که در رشته هاي مختلف مشغول به تدريس مي‌باشند. جدول 1-1 تمامي رشته‌ها و تعداد دانشجوياني که در اين رشته‌ها مشغول به تحصيل مي‌باشند را نمايش مي‌دهد.  

 

 نام رشته هاي تحصيلي و تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل در اين رشته ها

 رشته بهمن 90
مهر 91
مهر 92
 مهر 93
مهر 94
 مهندسي برق - کنترل
 30  83  54  42  40
آمار و کاربردها
0
 0  31  31 40
رياضيات و کاربردها
0
 0  32  33 15
 فيزيک هسته اي
0
 0  0  41 42
مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري شهري 0
 0  35  32 41
روانشناسي عمومي
0
 0  0  30 47
زبان و ادبيات فارسي
0
 0  0  34 48
علوم و قرآن و حديث
0
 0  0  34 46
 جمع  30 83  152  277  319
 جمع کل
861
 
 
     

دی ان ان