کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد
Posted on آذر 19, 1397 14:14
 کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی برگزار شد


به گزارش خبرنگار واحد فرهنگی، در راستای ارتقاء سلامت روانی دانشجویان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد در تاریخ 18/09/97 توسط مرکز مشاوره دانشگاه در خوابگاه دانشجویان پسر برگزار شد.

سروان احمدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان در این کارگاه به آشنایی کلی با انواع مواد مخدر، نوع مصرف، عوارض جسمی و روانی ناشی از مصرف اشاره کردند و در پایان کارگاه به سوالات دانشجویان پاسخ دادند.