ثبت نام بیمه دانشجویی تامین اجتماعی
Posted on بهمن 15, 1397 14:20
ثبت نام بیمه دانشجویی تامین اجتماعی
بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی از مهر ماه 1397 برقرار گردیده است. بر این اساس، چنانچه دانشجو صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد، بهره‌مندی وی از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به تبع والدین، همزمان با بیمه پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (بیمه دانشجویی) با رعایت سایر شرایط مقرر امکان پذیر خواهد بود.
خواهشمند است جهت پیگیری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.