بازدید مسئولین دانشگاه از سراهای دانشجویی شهید احمدی روشن و شهید شهریاری
Posted on اسفند 02, 1397 11:40
بازدید مسئولین دانشگاه از سراهای دانشجویی شهید احمدی روشن و شهید شهریاری
بازدید مسئولین دانشگاه از سراهای دانشجویی شهید احمدی روشن و شهید شهریاری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ انجام گردید. در این برنامه که با حضور مدیر امور آموزشی و دانشجویی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، حراست و نماینده سراهای دانشجویی مذکور برگزار گردید، مشکلات دانشجویان در نشستی صمیمانه مورد بررسی قرار گرفت.