مشاوره خوابگاهی در زمینه اعتیاد
Posted on اردیبهشت 29, 1395 08:44
مشاوره خوابگاهی در زمینه اعتیاد
در روز سه شنبه مورخ 95/2/28 مدیر مرکز مشاوره به همراه حراست و روحانی دانشگاه در ساعت 21 به مناسبت روز جوان به خوابگاه های دانشجویی پسران مراجعه نموده، ضمن عرض تبریک این روز، بروشور و کتابچه هایی در زمینه اعتیاد و افسردگی و سلامت به دانشجویان داده شد. همچنین راهکارها و پیشنهادات دانشجویان در خصوص هم سان سازی خدمات مرکز مشاوره با مشکلات دانشجویان بررسی و مطرح شد.