برگزاری اردوی رضوی ( ویژه خواهران)
Posted on خرداد 18, 1398 10:49
برگزاری اردوی رضوی ( ویژه خواهران)
اردوی سیاحتی زیارتی مشهد مقدس(ویژه خواهران)

زمان حرکت: 98/04/17 ساعت 17
زمان برگشت : 98/04/21 ساعت 14

جهت ثبت نام تا پایان خرداد ماه در پورتال دانشجویی، واحد فرهنگی، اردو،ثبت نام اردوی مشهد مقدس اقدام نمائید.