برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال 1398
Posted on خرداد 25, 1398 08:56

 

کنکور کارشناسی ارشد 1398 برای سومین سال پیاپی در منطقه شمال استان فارس توسط مرکز آموزش عالی اقلید برگزار شد.