موقعیت مکانی ساختمان های دانشگاه
Posted on شهریور 24, 1398 10:49
آدرس ساختمان آموزشی، اداری و مالی به صورتی که در تصویر زیر آورده شده می باشد:

 

 

آدرس ساختمان آموزشی(محل تشکیل کلاس ها): میدان سلامت - روبروی فروشگاه شهروند - انتهای خیابان