برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید
Posted on دی 14, 1398 08:26
برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید
به گزارش روابط عمومی مرکز، با همت مدیریت آموزشی و دانشجویی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری، امور فرهنگی و دفتر بسیج اساتید در مرکز جلسه هم اندیشی اساتید با حضور استادان گرانقدر مرکز پیرامون مسائل آموزشی و فرهنگی دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه مسائل مختلف آموزشی و فرهنگی توسط مدیران مرکز و نماینده نهاد رهبری در مرکز مطرح گردید. پس از بحث و رد و بدل شدن نظرات استادان گرانقدر و با جمع بندی رییس محترم مرکز نتایج مثبتی در راستای ایجاد انگیزه و امید در دانشجویان و ایجاد جوی علمی و فرهنگی مابین دانشجویان بدست آمد. همچنین با توجه به مصادف بودن جلسه با شروع دهه بصیرت، نشست بصیرتی با محوریت نهم دی ماه و با پاسداشت شهدای امنیت برگزار گردید که در این نشست جناب سرهنگ ایمنی نکات ارزشمندی را بیان فرمودند.