اطلاعیه مهم آموزش
Posted on دی 16, 1398 14:16
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند امتحانات روز سه شنبه مورخ 17 دی ماه 1398 به قوت خود باقي است و مسئوليت عدم حضور در امتحانات روز سه شنبه بر عهده دانشجو است.مدیریت آموزشی و دانشجویی