مرکز مشاوره دانشگاه اقليد در سطح کشور درخشيد
Posted on تیر 10, 1399 14:06
مرکز مشاوره دانشگاه اقليد در سطح کشور درخشيد

در تاريخ 99/4/10 در جلسه اي که به صورت آنلاين از طرف دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان با حضور دکتر غلامي وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري برگزار گرديد از مرکز مشاوره دانشگاه اقليد به عنوان مرکز مشاوره فعال و برتر در کمپين دانشجويي «در خانه بمانيم» تجليل گرديد. آقاي حسيني مدير مرکز مشاوره دانشگاه در اين خصوص گفت دانشگاه اقليد در اين کمپين توانست بيش از 30 اثر منتخب به ثبت برساند و در بين دانشگاه هاي مطرح و بزرگ کشور بتواند به عنوان دانشگاه فعال و برتر معرفي گردد.