تکمیل کارنامه سلامت روان برای کلیه دانشجویان دانشگاه الزامی شد
Posted on شهریور 15, 1399 09:34

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید
از آنجا که شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد تغییراتی در روند عادی زندگی برای همگان و بروز برخی مشکلات روان شناختی  برای دانشجویان شده است، به منظور شناسایی چالش ها و مشکلات احتمالی، سازمان امور دانشجویان با همکاری مراکز مشاوره اقدام به اجرای طرح کشوری کارنامه سلامت روان ویژه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل نموده است تا از این طریق بتوان در شناسایی مشکلات شما و ارایه بهتر خدمات مشاوره و حمایت های روانی، گام های مؤثرتری برداشت.
1️⃣ به منظور تکمیل فرم الکترونیک کارنامه سلامت روان، وارد لینک زیر شده و کارنامه خود را تکمیل نمایید. http://portal.saorg.ir/mentalhealth
2️⃣ به منظور صحت اطلاعات خود، به سوالات دقیق و صادقانه پاسخ دهید.
3️⃣ از تکمیل نمودن فرم مربوطه توسط اعضای خانواده اکیداً خودداری نمایید.

 

واحد مشاوره و سلامت مرکز