سومین شماره نشریه نبض دانشجو منتشر شد
Posted on شهریور 26, 1399 15:20

دوستدار طبیعت باشیم✅
در این شماره نشریه به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
💯دادمدیا
💯رهبری و وظیفه قانونی
💯مصاحبه با دکتر زرین کلاه
💯ارزش امام را بالاتراز خدا میدانید.
💯اثرات کتابخوانی

منتظر دریافت انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

دانلود نشریه