تغییر آدرس اینترنتی دانشگاه
Posted on مرداد 01, 1393 17:25

به اطلاع کلیه دانشجویان و مخاطبان می رساند که آدرس سایت دانشگاه به www.eghlid.ac.ir تغییر یافت.