«دانشگاه عاری از دخانیات»
Posted on فروردین 21, 1396 08:22

با موافقت همه دانشگاهیان از آغاز سال ۹۶به بعد دیگر کسی در محوطه دانشگاه(حداقل تاشعاع صد متری) دخانیات مصرف نمی کند،این سیاست با مشارکت کارکنان ،اساتید و دانشجویان در دانشگاه اقلید نیز اجرا می شود.اگر کسی در حال استعمال دخانیات مشاهده شد با آرامی و رعایت ادب و احترام به وی تذکر دهید که دانشگاه به دانشگاه عاری از دخانیات تبدیل شده و این کار نباید در محوطه دانشگاه صورت گیرد.