برگزاری کارگاه تخصصی نجوم
Posted on ارديبهشت 13, 1396 13:44
برگزاری کارگاه تخصصی نجوم
کارگاه تخصصی نجوم همزمان با هفته جهانی ستاره شناسی در مرکز آموزش عالی اقلید برگزار گردید. این کارگاه در دو بخش مجزا به صورت تئوری و عملی به مدت 7 ساعت در روزهای شنبه مورخ 9/2/96 و سه شنبه مورخ 12/2/96 به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با علم نجوم در محل ساختمان آموزش برگزار گردید. مدرسان کارگاه، آقایان کبیری، جلیلی و سرکار خانم شریفی از انجمن نجوم شباهنگ اقلید حضور داشتند. در بخش تئوری شرکت کنندگان با مفاهیم پایه ای نجوم، تقویم نگاری و رخدادهای نجومی آشنا شدند و در بخش عملی علاوه بر رصد آسمان، نرم افزارهای کاربردی در این زمینه معرفی گردید و شیوه استفاده از آنها آموزش داده شد.