اطلاعیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
Posted on ارديبهشت 24, 1396 12:51
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که تاریخ آخرین شورای اموزشی 1396/3/17 می باشد. لطفا تقاضاهای آموزشی خود را حداکثر تا این تاریخ تحویل آموزش نمایید. همچنین تاریخ حذف تک درس نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 ، 1396/3/7 می باشد. بدیهی است به تقاضاهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.