کارگروه دانشجویی نماز دانشگاه اقلید برگزار شد
Posted on دي 02, 1396 11:37
کارگروه دانشجویی نماز دانشگاه اقلید برگزار شدستاد اقامه نماز استان فارس
به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان فارس، در این جلسه که با حضور تعداد ۷ نفر از نمایندگان تمام اقشار دانشجویی در حضور آقای حسینی کارشناس امور فرهنگی دانشگاه برگزار گردید مقررگردید که یک تریبون آزاد در زمینه نماز برگزار گردد و دانشجویان علت نماز نخواندن و عدم حضور در نماز جماعت را بیان نمایند.

همچنین از آنجایی که برخی از دانشجویان نسبت به دانشجویان مذهبی دید منفی دارند و نماز خوان را با نسبت های ناروا و منفی خطاب می کنند و برقراری ارتباط دانشجویان با اقشار مذهبی به دلیل عدم پذیرش از سوی این افراد بسیار سخت شده و احساس شکاف فکری زیادی بین افراد نماز خوان و مذهبی با سایر افراد می شود، افراد متولی دعوت به برنامه های مذهبی و نماز باید کسانی باشند که بتوانند با همه به خوبی و دوستانه ارتباط برقرار کنند.
در این جلسه درخصوص دکوراسیون فضاهای مذهبی نیز بحث و تبادل نظر گردید و تاکید شد فضای نمازخانه باید مجذوب باشد و مسائل بهداشتی بیشتر مد نظر قرار گیرد. تعدادی از افراد به دلیل عدم رعیات این مسائل رغبت به حضور در نمازخانه را ندارند.
فضای مجازی محور دیگر این مباحث بود و حاضرین بر اطلاع رسانی از طریق این فضا تاکید کردند و افزودند: از طریق فضای مجازی تبلیغاتی در خصوص نماز به اطلاع دانشجویان رسانده شود و امام جماعت دانشگاه در خصوص جذب دانشجو به شرکت در نماز جماعت جلسه برگزار نماید.
لزوم تشویق فعالین عرصه نماز از مباحث دیگر مطرح شده در این کارگروه بود: در حال حاضر افرادی که مرتکب خطایی می شوند از طرف دانشگاه و.. رصد می شوند و مورد کنترل و بازجویی قرار می گیرند ولی افراد با اخلاق و دانشجوی نماز خوان و مثبت یا دختر با حجاب مورد تشویق قرار نمی گیرند.

موارد ذیل از جمله سایر مصوبات این کارگروه نمازی است:
*بعضا سخت گیری¬های افراد مذهبی غیر معقولانه و غیر منطقی می باشد و باعث طرد مخاطب می شود .
* خیلی از دانشجوها از نظر مذهبی و باور به خدا سر در گم هستند و خیلی از افرادی هم که باور دارند می توانند جذب نماز و آداب و اسرار آن و سایر فعالیت های مذهبی شوند.
* افراد مذهبی دعوت کننده به دین و نماز باید محبوب و مورد تایید جامعه باشند.
*دانشجو با برخورد محبت آمیز و منطقی قابل تغییر می باشد.
* زیر نظر افراد مذهبی برنامه های شاد نیز برای دانشجویان برگزار گردد.
* روحیه افرادی بعنوان دانشجوی نمونه می تواند الگوی سایر دانشجویانی شود که می خواهند در عرصه ی مذهبی فعالیت نمایند و این روحیه تقویت گردد.
* کارگروه نماز خواهران نیز تشکیل گردد.