درختکاری در محوطه دانشگاه
Posted on اسفند 15, 1396 13:25
درختکاری در محوطه دانشگاه
به مناسبت فرارسیدن روز درختکاری, سه شنبه مورخ 96/12/15 برنامه درختکاری در محوطه دانشگاه انجام شد. در این برنامه که با حضور آقای بزرگی, معاون فرماندار; آقای چترسیماب, رئیس اداره منابع طبیعی; دکتر حیدری, رئیس دانشگاه و جمعی از استادان, کارکنان و دانشجویان دانشگاه برگزار گردید, تعداد 30 اصل نهال در محوطه دانشگاه کاشته شد. این برنامه به همت گروه منابع طبیعی و همکاری امور فرهنگی برگزار شد و در حاشیه آن مسابقه عکاسی نیز صورت گرفت و مقرر گردید به 5 عکس برگزیده جوایزی اهدا گردد.