اردوی راهیان نور
Posted on اسفند 21, 1396 13:00
اردوی راهیان نور
به همت بسیج شهرستان و با همکاری امور فرهنگی صبح روز یکشنبه مورخ 96/12/20 ساعت 8:30 همزمان با روز راهیان نور, کاروان دانشجویی راهیان نور از شهرستان اقلید به سمت مناطق عملیاتی دفاع مقدس حرکت کرد. در این اردو 85 نفر دانشجوی دختر از همه دانشگاه های شهرستان شرکت داشتند که 25 نفر آنها از دانشگاه دولتی بودند. در زمان بدرقه دانشجویان که از جلوی دانشگاه آزاد واحد اقلید صورت گرفت, رئیس بسیج دانشجویی شهرستان, فرمانده سپاه, مدیر آموزشکده فنی دختران, مدیر امور فرهنگی دانشگاه دولتی و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند.