برگزاری جلسه مطالبات دانشجویی
Posted on فروردین 28, 1397 07:59
برگزاری جلسه مطالبات دانشجویی

روز یکشنبه مورخ 97/1/26 ساعت 11:30 الی 13 جلسه مطالبات دانشجویی با حضور رئیس محترم دانشگاه, جمعی از مسئولان و دانشجویان در نمازخانه دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه دانشجویان به بیان مسائل و دغدغه های خود در حوزه های مختلف آموزشی, دانشجویی و فرهنگی پرداختند و دکتر حیدری, رئیس دانشگاه; دکتر رنجبر, مدیر امور آموزشی _ دانشجویی و خانم دکتر رستاد, مدیر امور فرهنگی به مطالبات دانشجویان پاسخ دادند.