برگزاري آزمون کارشناسي ارشد سال 1397
Posted on اردیبهشت 07, 1397 22:33
برگزاري آزمون کارشناسي ارشد سال 1397
براي دومين سال پياپي آزمون کارشناسی ارشد توسط مرکز آموزش عالي اقليد با موفقيت برگزار گرديد.

با تشکر از کليه دست اندرکاران برگزاري آزمون.