شماره: 945
1397/02/13
شرکت دانشجویان دانشگاه در المپیاد علمی- دانشجویی
شرکت دانشجویان دانشگاه در المپیاد علمی- دانشجویی

درساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 1397/2/12 دانشجویان منتخب دانشگاه جهت شرکت در بیست و سومین المپیاد علمی-دانشجویی توسط دکتر رنجبر مدیر محترم امور آموزشی-دانشجویی، دکتر حقوقی فرد مدیر محترم گروه فیزیک، آقای اسماعیلی فرد و دیگر مسئولین محترم دانشگاه به سمت دانشگاه شیراز بدرقه شدند. این المپیاد در روزهای پنجشنبه 1397/2/13 و جمعه 1397/2/14 در دانشگاه شیراز برگزار می گردد.
حق انتشار محفوظ است ©