برگزاری تئاتر خیابانی آینه عبرت با موضوع اعتیاد
Posted on اردیبهشت 16, 1397 14:04
برگزاری تئاتر خیابانی  آینه عبرت  با موضوع اعتیاد
برگزاری تئاتر خیابانی آینه عبرت با موضوع اعتیاد


زمان:سه شنبه مورخ 18/2/97ساعت 12


مکان: محوطه دانشگاه


دفتر مشاوره و سلامت دانشگاه