اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره
Posted on اردیبهشت 16, 1397 15:38
اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره
کارگاه مدیریت روابط بین فردی

زمان : دوشنبه مورخ 17/2/97

مکان: خوابگاه شهید شهریاری

مدرس:دکتر محمد حسین دهقانی

برگزاری کارگاه ارتقا و غنی سازی روابط بین زوجین دانشجو

زمان : یکشنبه مورخ 16/2/97ساعت 20:30

مکان: خوابگاه شهید احمدی روشن
مدرس :دکتر علی اکبر رحیمی

دفتر مشاوره و سلامت دانشگاه