تفاهمنامه همکاری دانشگاه شیراز و مرکز آموزش عالی اقلید
Posted on خرداد 27, 1397 12:18
تفاهمنامه همکاری دانشگاه شیراز و  مرکز آموزش عالی اقلید
به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی- پژوهشی فیمابین دانشکده علوم دانشگاه شیراز و مرکز آموزش عالی اقلید و به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت های آموزشی، علمی و پژوهشی آن ها، تفاهم نامه همکاری دو جانبه ای بین دانشکده علوم دانشگاه شیراز به نمایندگی آقای دکتر علیرضا نعمت الهی (ریاست دانشکده) و مرکز آموزش عالی اقلید به نمایندگی آقای دکتر محمدتقی حیدری (رئیس مرکز) در روز چهارشنبه مورخ 23/3/97 منعقد گردید.
موضاعات اصلی این تفاهم نامه شامل:
- جذب، تدوین و اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک
- همکاری در زمینه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، منابع کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی
- بهره مندی از توان علمی آموزشی اساتید
- همکاری در انجام پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
- همکاری در برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و بازدید‌های آموزشی
- همکاری در برگزاری همایش‌ها و سمینارها
می باشد.