اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
Posted on تیر 11, 1397 08:54

به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین نامه "اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر" تسهیلات ویژه ای از قبیل راتبه دانشجویی، اعتبار آموزشیاری، اعتبار پژوهش یاری، اعتبار فن یاری، اعتبار توانمندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی و اعتبار توانمندی کارآفرینی را به دانشجویان مستعد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.

لازم به ذکر است دانشجویان می توانند از تاریخ 1397/4/5 لغایت 1397/4/15 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی:  http://sina.bmn.ir درخواست های خود را برای بهره مندی از این تسهیلات بارگذاری نمایند.

همچنین شیوه نامه اعطای جایزه تحصیلی در وبگاه بنیاد ملی نخبگان https://www.bmn.ir در قسمت تسهیلات و حمایت ها در دسترس می باشد.