انتصاب نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه
Posted on مهر 29, 1397 14:51
نماینده نهاد مقام معظم رهبری  در دانشگاه منصوب شد. طی حکمی از طرف رییس محترم دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان فارس جناب آقای حجت الاسلام ابوالفضل عسکری به عنوان مدیر گروه معارف و نماینده این دفتر  در دانشگاه منصوب شد. ضمن تبریک، از درگاه پروردگار منان برای ایشان آرزوی توفیق  الهی داریم.