دوشنبه ، 18 فروردين ، 1399
1 2 3
گروه مهندسی برق کنترل

دانشكده فني و مهندسي در سال 1390 با صدور مجوز از طرف شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري با رشته مهندسي برق-کنترل در مقطع كارشناسي و با 31 نفر دانشجو آغاز بكار نمود و در حال حاضر در دوره های شبانه و روزانه در این گرایش دانشجو می پذیرد.
 

چارت ترمی ورودی برق 93 به بعد


 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
اول  رياضي عمومي 1
ندارد  3
زبان انگليسي
ندارد 3
فيزيک1(حرارت و مکانيک)
ندارد 3
زبان فارسي
ندارد 3
نقشه کشي صنعتي
ندارد 1
انديشه اسلامي1
ندارد  2
تربيت بدني 1
ندارد  1
کارگاه عمومي1
ندارد  1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
دوم رياضي عمومي 2
رياضي عمومي 1
3
فيزيک2 (الکتريسيته و مغناطيس)
فيزيک1 3
معادلات ديفرانسيل
همنياز با رياضي عمومي2
3
برنامه سازي کامپيوتر
ترم 2 به بعد
3
آز فيزيک 1
همنياز با فيزيک1
1
کارگاه برق
کارگاه عمومي
1
آشنايي با مهندسي برق
ندارد  1
انديشه اسلامي 2
انديشه اسلامي1
2
تربيت بدني 2
ندارد
1
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
سوم
الکترومغناطيس
فيزيک2 - رياضي مهندسي
3
مدارهاي الکتريکي 1
همنيازفيزيک2 - همنيازمعادلات ديفرانسيل
3
رياضي مهندسي
معادلات ديفرانسيل-رياضي2
3
الکترومغناطيس
فيزيک2 و رياضي عمومي2
3
احتمال مهندسي
رياضي عمومي2
3
آز فيزيک 2
فيزيک 2 و آز فيزيک1
1
انقلاب اسلامي
ندارد 2
محاسبات عددي
رياضي عمومي2 و برنامه نويسي کامپيوتر
2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
چهارم الکترونيک 1
مدارهاي الکتريکي 1
2
مدارهاي الکتريکي 2
مدارهاي الکتريکي 1
2
ماشين هاي الکتريکي 1
مدارهاي الکتريکي 1
2
سيستم هاي ديجيتال 1
همزمان با الکترونيک 1
3
سيگنالها و سيستم ها
رياضيات مهندسي
3
اخلاق اسلامي
ندارد 2
آز مدارهاي الکتريکي و اندازه گيري
مدارهاي الکتريکي 1
1
درس اختياري
- 3
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
پنجم اصوول سيستم هاي مخابراتي
احتمال مهندسي-سيگنالها و سيستم ها
3
سيستم هاي کنترل خطي
مدارهاي الکتريکي2-سيگنالها و سيستم ها

جبرخطي
رياضي عمومي2
3
ماشين هاي الکتريکي2
ماشين هاي الکتريکي 1
2
الکترونيک2
 الکترونيک 1
2
آز مدارهاي منطقي
مدار منطقي
1
آزمايشگاه الکترونيک 1
الکترونيک 1
 1
سيستمهاي ديجيتال2
سيستم هاي ديجيتال1
3
آز سیستم های دیجیتال
همنیاز با سیستم های دیجیتال
1
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
ششم الکترونیک صنعتی
الکترونیک2 - ماشین1
3
سیستم های کنترل دیجیتال
سیستم های کنترل خطی
3
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1
ماشین های الکتریکی2
3
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1
ماشین 1
1
درس اختیاری(دلخواه)
- 3
آز سیستم های دیجیتال 2
آزسیستم ها دیجیتال1- همنیاز با سیستم های دیجیتال 2
1
کنترل صنعتی
سیستم های کنترل خطی
3
     
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هفتم کارآموزی
معادل300 ساعت پس از گذراندن 100 واحد
2
سیستم های کنترل مدرن
سیستم های کنترل خطی-همنیاز با جبرخطی
3
آز سیستم های کنترل دیجیتال
سیستم های کنترل دیجیتال
1
مبانی تحقیق در عملیات
ریاضی عمومی2 - برنامه نوسیس کامپیوتر
3
ابزاردقیق سیستم های کنترل خطی
3
زبان تخصصی
زبان انگلیسی
2
درس اختیاری(دلخواه)
ندارد 3
آز کنترل صنعتی
همنیاز با کنترل صنعتی
1
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
ندارد 2
 
 نيمسال  نام درس  پيشنياز و همنياز  واحد
هشتم آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
سیستم های کنترل خطی
1
اقتصاد مهندسی
ندارد 3
آز الکترونیک صنعتی
همنیاز با الکترونیک صنعتی
1
تفسیر موضوعی قرآن
ندارد 2
دانش خانواده و جمعیت
ندارد
2
درس اختیاری(دلخواه)
- 2
درس اختیاری(دلخواه) -
3
پروژه کارشناسی
بعد از گذراندن 100 واحد
 3
     

   

سرفصل دروس را از لینک زیر دانلود کنید:

                       لینک دانلود

 

   

  الگوی استاندارد تدوین پایان نامه دوره کارشناسی را از لینک زیر دانلود نمایید:

                       لینک دانلود

 

   

الگوی استاندارد تدوین گزارش نهایی دوره کارآموزی را از لینک زیر دانلود نمایید:

                       لینک دانلود

 

   

چارت ترمی مهندسی برق ورودی 93 به بعد:

                       لینک دانلود

 

محتوای این قسمت در حال به روز رسانی می باشد.......