شنبه ، 1 مهر ، 1396
اطلاعات تماس

اطلاعات تماس:

نشانی: اقلیـد، خیابان شهید مصطفی خمینی، میدان سلامت، مرکز آموزش عالی اقلید.

 کد پستی : 7381943885

تلفن تماس: 07144526676

نمابر: 07144526655


لیست شماره واحدهای دانشگاه
شماره تلفنداخلیواحدمسئول واحد
071-445266761دبیرخانه و دفتر ریاستصغری حیدری
071-44534470 معاونت آموزشی، دانشجویی و پژوهشیدکتر معصومه ظهیری
071-44534292 معاونت اداری، مالی و مدیریت منابعدکتر سجاد رنجبر
071-44534472 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعیدکتر الهام رستاد
071-44534056 امور آموزشی، فاکس آموزشمحمد مومنی
071-44534471 امور فرهنگیسیدروح الله حسینی
071-44534299 امور اداریسیدمهدی میری
071-44534468 دفتر حراستسیدمحمد افضلی
071-44534469 امور مالیسعید قادری
071-44534473 فناوری اطلاعاتعماد کاظمی
صفحه 1 از 1اولین   قبلی   [1]  بعدی   آخرین