دوشنبه ، 18 فروردين ، 1399
Enter Title
نام و نام خانوادگی روح الله شاملو دشت پاگردی
سمت مدیر پژوهش و فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی دكتراي اصلاح نباتات
تحصیلات
دوره كارشناسي ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز
دوره دكتري اصلاح نباتات، دانشگاه شيراز
مرتبه علمی استادیار
 تلفن 71445344..
پست الکترونیک shamloo@eghlid.ac.ir
کارکنان مرکز آموزش اقلید