دوشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1398

 
   

انجام مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی


برگزاری مسابقه برج هیجان


زمان برگزاری: 1397/7/29 ساعت 11:30
مکان برگزاری: ساختمان آموزشی دانشگاه

نفرات برتر:
مقام اول خانم فاطمه زارعی
مقام دوم خانم آرزو صالحی


برگزاری پیاده روی همگانی

زمان برگزاری: 1397/8/1 ساعت 7:30
مسیر حرکت: از مقابل خوابگاه الزهرا تا ساختمان اموزشی دانشگاه به طول 3 کیلومتر


تعداد شرکت کننده 150 نفر

برگزاری مسابقه تنیس روی میز


زمان برگزاری: 1397/8/2 ساعت 9 صبح
مکان برگزاری: سالن واقع در ساختمان مدیریت دانشگاه

تعداد شرکت کننده: 16 نفر


نفرات برتر:
مقام اول فرشاد رضایی
مقام دوم مهدی قاسمی

   
 
 
برگزاری مسابقات بومی و محلی به مناسبت جشنواره ورزشی پاییزه

برگزاری مسابقه دوززمان برگزاری: 1397/9/25 ساعت 11:30 صبح
مکان برگزاری: محیط بیرونی دانشگاه
تعداد شرکت کننده: 24 نفر


تیم برتر:
محمدرضا حقیق
میلاد هاشمی
مهدی گرمابی

برگزاری مسابقه طناب کشیزمان برگزاری: 1397/9/25 ساعت 12:30 بعدازظهر
مکان برگزاری: محیط بیرونی دانشگاه
تعداد شرکت کننده: 22 نفر


تیم برتر:
محمدرضا حیاتی
محمدصادق ضابط
کرامت عباسی
رضا سعیدی عمادی
جمشید حسین پور
مهدی رعیت پیشه

برگزاری مسابقه هفت سنگ سرعتیزمان برگزاری: 1397/9/26 ساعت 19:00
مکان برگزاری: سالن رفاه کارگران
تعداد شرکت کننده: 10 نفر


نفرات برتر:
محسن سلیمی
مهدی کرمی تبار

.