دوشنبه ، 28 آبان ، 1397

 
   

انجام مسابقات ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی


برگزاری مسابقه برج هیجان


زمان برگزاری: 1397/7/29 ساعت 11:30
مکان برگزاری: ساختمان آموزشی دانشگاه

نفرات برتر:
مقام اول خانم فاطمه زارعی
مقام دوم خانم آرزو صالحی


برگزاری پیاده روی همگانی

زمان برگزاری: 1397/8/1 ساعت 7:30
مسیر حرکت: از مقابل خوابگاه الزهرا تا ساختمان اموزشی دانشگاه به طول 3 کیلومتر


تعداد شرکت کننده 150 نفر

برگزاری مسابقه تنیس روی میز


زمان برگزاری: 1397/8/2 ساعت 9 صبح
مکان برگزاری: سالن واقع در ساختمان مدیریت دانشگاه

تعداد شرکت کننده: 16 نفر


نفرات برتر:
مقام اول فرشاد رضایی
مقام دوم مهدی قاسمی

   
 
 

 و به مناسبت هفته تربیت بدنی  asdasdasd