جمعه ، 24 اردیبهشت ، 1400
Enter Title
 
   

 به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات زیر به انجام رسید

1- مسابقات شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی در سالن مطالعه دانشگاه برای آقایان و بانوان برگزار شد.
تعداد شرکت کنندگان این مسابقات 17 نفر بود که 7 نفر آقایان و 10 نفر بانوان در این مسابقه شرکت کردند.
نفرات برتر به شرح زیر است:
آقایان :                    بانوان:                                   مسئول برگزاری مسابقات:
1- کیوان طبائی            1- المیرا مسافر                          احمد رضا  شهبازی
2 - امیر حمزه بیگلری     2-زهره بیاد                                فاطمه نیکویی
3-محمد امین ترابی       3-فاطمه محمدی                         رقیه دهقان

2- مسابقات تنیس روی میز در روز پنج شنبه 11/08/96 در محل ساختمان مدیریت در بخش آقایان ( تعداد 13 نفر ) برگزار گردید ، که نفرات برتر به شرح زیر است:

نفراول : آرش اکبرپور
نفردوم : ابوالفضل حسنبیگی
نفرسوم: حسینعلی جعفری

 
 
 و به مناسبت هفته دانشجو مسابقات ورزشی به شرح زیر به انجام رسید  asdasdasd
دی ان ان